• 22 мая 2022

  Главные Новости Украины и Мира

  Реформа державних фінансів: залучити кількасот мільярдів гривень до державного бюджету?

  21.01.2022 02:31
  Реформа державних фінансів: залучити кількасот мільярдів гривень до державного бюджету?

  Аналізуючи процеси, що відбуваються у нашій державі, - хронічну недостатність державних фінансів та одночасне невиконання бюджетних програм, коли ми не використовуємо навіть те, що у нас є, при наявності «вільних коштів», їх волюнтаристському розпоряджені з одночасними походами за позичками з мольбою «дайте що-небудь», - згадуємо в думках назву роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?

  Кожен контролює своє, але чому всі ми, які є засновниками і «господарями» нашої рідної країни, не контролюємо публічні фінанси так, щоб не ревти у злиднях, які самі і породили.

  Настав час розглянути систему функціонування контролю публічних фінансів, її вади, а також спробувати знайти відповідь на питання “що робити?”.

  За 30 років відновлення державності в Україні так і не сформована цілісна система державного фінансового контролю як сукупність контрольно-аналітичних і експертних дій органів зовнішнього та внутрішнього державного фінансового контролю за публічними фінансами. Не вирішена основна проблема формування в Україні системи державного фінансового контролю, її функціонування та чіткого, однозначного розмежування повноважень між державними органами, які мають право на  здійснення цього контролю. А приклади таких утворень в історії нашої держави є! Наприклад, Скарбничий у період Гетьманства. Він був єдиним центром контролю за фінансами.

  За своєю природою, державний фінансовий контроль є однією із важливих державних функцій, яка має здійснюватись через систематизовану, координовану, єдину систему державних органів, які наділені відповідними владними повноваженнями.

  Чому фінконтроль важливий? (контроль за витратими, статистика нецільових витрат, скільки можна заощадити, приклади заощадження у інших країн, чим вищі цифри, тим краще)

  Що ж відбувається  у нашій країні?

  Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні у 2021 році, проведений центром соціально-економічних досліджень CASE-Україна інституту соціально-економічної трансформації, висвітлив приблизні втрати державного бюджету розміром 500 млрд грн за рік. Враховуючи розмір державного бюджету України на 2021 рік – 1,09 трлн грн  можливо зробити невтішний висновок, що ми втрачаємо  половину  бюджету за рік. Водночас, загальний державний борг складає близько 2,4 трлн грн. Слова безсилі проти таких фактів.

  І це відбувається за умови відсутності єдиної інституціональної системи контролю публічних фінансів, без врахування великої латентності  порушень у цій сфері. За таким станом речей, без «затикання дірок» в публічних фінансах не варто розраховувати на сталий розвиток України, покращення її економічної безпеки, забезпечення гідного рівня і якості життя громадян як фундаментальної основи існування та розбудови соціальної держави в Україні.

  Саме функцію попередження та запобігання порушенням у сфері публічних фінансів і має виконувати система фінансового контролю, яка є значущою у всіх провідних країнах світу.

  В Україні розвиток системи державного фінансового контролю та її законодавче забезпечення мав би здійснюватись саме шляхом регламентації загальних понять, принципів та засад державного фінансового контролю, впровадженням державного зовнішнього та внутрішнього, централізованого та децентралізованого державного фінансового контролю, регламентації форм та методів взаємодії та контролю.

  Ця необхідність підтверджується взятими державою зобов’язаннями, що висвітлені в Угоді про асоціацію, укладеній між Україною та Європейським Союзом у галузі державного фінансового контролю, де Україна має розвивати систему державного фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами IFAC (Міжнародна федерація бухгалтерів), INTOSAI (міжнародна організація вищих органів аудиту), EUROSAI (європейська організація вищих органів фінансового контролю), ВОА (об’єднання вищих органів аудиту членів ООН) та іншими методологіями, а також найкращими  практиками ЄС.

  Базоутворююча Лімська Декларація керівних принципів контролю,  що прийнята у жовтні 1977 року на ІХ Конгресі Міжнародної організації вищих органів державного фінансового контролю (ІNТОSАІ), зазначає, що організація контролю є обов’язковим елементом управління суспільними фінансовими коштами, оскільки таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством.

  Отже, державний фінансовий контроль в Україні   має бути невід’ємною частиною системи регулювання та управління державою з метою виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, доцільності, ефективності й економії використання фінансових ресурсів, з метою вжиття дієвих та переконливих заходів щодо унеможливлення незаконного використання публічних фінансів, притягнення до відповідальності, компенсації  державі  заподіяної шкоди та запобігання таким правопорушенням у майбутньому.

  Кінець 1 частини. Продовження читайте у наступних частинах. За оновленням слідкуйте на сайті.

   

  Автор - експерт КШДУ ім. С. Нижного, кандидат юридичних наук для «Хвилі».

   

  Интересная новость? Поделись!
  Следите за обновлениями важных новостей на наших страницах
  Facebook Telegram

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.